PLA DE JOVENTUT 2015/2019

Un pla de joventut és una proposta d’acció que té com a objectiu principal promoure el benestar, l’autonomia i el desenvolupament personal dels joves donant resposta a les necessitats i repercussions que l’estat econòmic i social està tenint sobre aquesta població.

Es tracta del full de ruta que estableix les línies d’actuació que defineixen les polítiques de joventut de l’Ajuntament d’Ontinyent, basades en la realitat juvenil. Conèixer d’on partim, decidir cap on anem i dirigir les actuacions als canvis que es proposen.

Per a realitzar un Pla de Joventut s’ha de delimitar l’estudi de camp, i així ens basem en l’article 2 de la Llei Orgànica 18/2010, de 30 de desembre, de Joventut de la Comunitat Valenciana on el ràtio d’edat entesa com a jove està comprés entre els 14 i els 30 anys.

Cal remarcar que haurem de segregar les franges d’edat, tenint en compte que les necessitats dels joves adolescents no són les mateixes que les dels adolescents-joves adults. Per tant, distingirem aquestes 3:

  • Jove menor (14 – 18 anys)
  • Jove (19 – 25 anys)
  • Jove-adult (26 – 30 anys)