PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

Per a començar a dur a terme aquest Pla, cal detectar quines són les debilitats i fortaleses que presenta la ciutat d’Ontinyent en quant a la població jove i és per això que adjuntem una enquesta que ens agradaria que emplenareu.

La data de termini per a emplenar l’enquesta serà el 20 de març.

A més, també és necessària la participació de tots aquells agents implicats en temes de joventut. És per aquest motiu, que cal crear un grup de treball multidisciplinar. Així adjuntem també, una fitxa d’incorporació al grup de treball del Pla de Joventut, que haurà de ser emplenada per tots aquells agents que vulguen formar part d’aquest.

 enquesta     inscripcio

La manera en què les polítiques de joventut aborden i resolguin aquestes problemàtiques serà central per tal de garantir la continuïtat de la societat democràtica

Albert Claret (2013)