GRUPS DE TREBALL

Per a l’elaboració del Pla de Joventut 2015/2019 es destaca com a necessari el foment de la participació i contribució, tant d’agents polítics i tècnics d’ajuntament, com les associacions juvenils, i sobretot la població jove.

Per tant, es proposa treballar en 4 grans comissions:

  • Comissió política
  • Comissió assessora
  • Comissió tècnica
  • Comissió ciutadana

Per formar part d’aquest grup de treball, cliqueu a l’enllaç, on podreu descarregar la fitxa d’inscripció i remeteu-la a una de les opcions que trobareu en ella.