A QUI VA DIRIGIT?

Per tal de començar a redactar aquest pla, es creu convenient detallar què entenem per joventut, i quin es el rang d’edat en el que ens centrarem al realitzar el Pla de Joventut de la ciutat d’ Ontinyent.

Són diversos autors els qui, amb el pas dels anys, han tractat de delimitar el concepte de joventut dins de paràmetres d’edat establerts comuns a totes i tots.

Fins el moment, sempre s’ha definit l’edat en termes biològics. No obstant això, en el concepte de joventut, i partint de la realitat actual (la crisi que ens afecta, la manca de llocs de treball, la precarietat laboral i per tant, les poques opcions d’emancipació de la llar familiar) les generalitzacions resulten una errada, perquè no podem globalitzar en un marc únic la quantitat de situacions, interessos o maneres de pensar, que en qualsevol cas, l’únic que tenen en comú és l’edat. Ja no resulta fàcil trobar una definició del propi terme de joventut (López Blasco, 2001).

Però com que per a realitzar un Pla de Joventut s’ha de delimitar l’estudi de camp, així com s’ha comentat a l’apartat Què és un Pla Jove? delimitarem les franges d’edat entre els 14 i els 30 anys i distingirem aquestes 3 etapes:

  • Jove menor (14 – 18 anys)
  • Jove(19 – 25 anys)
  • Jove-adult (26 – 30 anys)