QUÈ VOLEM?

El Pla de Joventut és el projecte marc que diu què s’ha de fer pels joves d’un municipi en cadascun dels àmbits que els afecten, com s’ha de fer i quan.

Ha de ser un propòsit prioritari el recolzar els moments claus de decisió en el procés d’emancipació dels i les joves, i fomentar la participació activa i plena d’aquesta població que no és més que el futur que s’ esdevé.

Aquest treball implica reforçar serveis i projectes que ja s’estan duent a terme, i a la vegada, impulsar nous projectes i recursos que siguen idonis per a cobrir les necessitats bàsiques del nostre jove.

És per això que el Pla de Joventut que tenim entre mans té com a objectius principals:

  • Oferir solucions a les necessitats juvenils en matèria d’educació, ocupació, habitatge, associacionisme, cultura, oci i tots aquells àmbits que hem considerat oportú tenir en compte ja que tenen repercussions directes en la població jove.
  • Promoure inquietuds i propostes, oferint una especial atenció a la franja adolescent per tal de dotar-la d’un reconeixement equiparable a la resta de ciutadania, facilitant així la igualtat d’oportunitats entre tots els i les joves.
  • Treballar transversalment amb tots els agents implicats en matèria de joventut, per poder garantir que les polítiques de joventut de la ciutat tinguen la repercussió necessària, i una resposta coordinada i adequada en el marc de les polítiques municipals de la ciutat.