D’ON PARTIM?

Ontinyent compta amb una població de 37.000 habitants. Segons dades del padró, en anys anteriors, es va arribar als 41.000 habitants, degut principalment a la població immigrant provinent sobretot, de països del nord d’Àfrica, l’Europa de l’est i l’Amèrica llatina.

Si atenem sols a la població jove compresa entre els 10 i els 35 anys tenim que:

Sin título

Tot i representar actualment el 33% de la població d’Ontinyent, el tema de la joventut no s’ha tractat mai d’una manera integral. Des dels inicis de la democràcia, la voluntat de tindre en compte les necessitats dels joves ha estat una constant dels diferents governs municipals, però eixa voluntat no s’ha sabut plasmar en polítiques de joventut integrals i coordinades, ni s’han plasmat en un Pla de Joventut com es vol fer ara.

Fent autocrítica del que s’ha fet i el que no, arribem a la conclusió que sí ha hagut una mancança de polítiques de joventut els darrers anys; s’han organitzat i gestionat moltes activitats i projectes dedicats a l’oci i el temps lliure, però s’han deixat en el calaix projectes que toquen altres àmbits com l’ocupació, l’habitatge, la salut, etc., temes que també preocupen a la joventut i que no han tingut un tractament adequat.

Ara, els darrers anys, és quan des del govern municipal, estan duent-se a terme més projectes envers eixes àrees, possiblement perquè, com es veu, els joves representen una part molt important de la població, i actualment amb molta necessitat de projectes particulars.

Per tant, des de el govern actual es pretén suplir aquesta mancança realitzant un document que reculla el conjunt de decisions, accions i instruments per part de l’Ajuntament, per estimular, provocar i desenvolupar processos que garantisquen l’exercici dels drets i es cobrisquen les necessitats del jove.

En el procés que anem a encetar ara, també farem història del que han estat fent les diferents delegacions de joventut al llarg de la democràcia, així com els inicis i posterior desenvolupament del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent.

PARTIM DE POC PER ARRIBAR A MOLT.